wb 0Studenci i doktoranci, których zainteresowania badawcze skupione są wokół szeroko pojętej fizjologii, powinni pojawić się na IX Konferencji Adeptów Fizjologii, która w dniach 15-16 października 2015 r. odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania się całego środowiska młodych fizjologów wywodzących się z uczelni wyższych i instytutów naukowych zarówno o profilu medycznym (medycyna, weterynaria, farmacja), jak i biologicznym (biologia, biotechnologia, nauki o zwierzętach).

Głównym celem Konferencji jest stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez nich w ramach studiów magisterskich oraz doktoranckich zarówno w formie wystąpień ustnych, jak i plakatów. Proponowany zakres tematyki prezentowanych prac naukowych obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i przedkliniczne oraz kliniczne związane z szeroko pojętą fizjologią. Organizatorzy mają nadzieję, że prezentowane wyniki badań będą przyczynkiem do gorących dyskusji, które prowadzone będą nie tylko podczas sesji naukowych, ale również w ramach nieformalnego wieczoru integracyjnego.

Uwadze uczestników Konferencji Organizatorzy polecają planowane w tych samych dniach Gdańskie Warsztaty Fizjologiczne poświęcone prezentacji i doskonaleniu metod i technik badawczych stosowanych w neurobiologii i kardiologii.

Konferencję organizuje gdańskie środowisko fizjologów – Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, przy istotnym wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów „Homunculus” Uniwersytetu Gdańskiego.

Strona Konferencji: http://www.adepcifizjologii.ug.edu.pl/ http://www.adepcifizjologii.ug.edu.pl/\