phoca thumb s logoamwW czwartek, 18 sierpnia, o godz. 8:00, na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie się uroczystość wręczenia broni nowowcielonemu rocznikowi studentów wojskowych. Zastępca rektora komandor Mariusz Mięsikowski wręczy broń 4 studentom, którzy zdobyli największą ilość punktów podczas rekrutacji. To będzie ich pierwsza w życiu broń służbowa – kbk AKMS.

Wcielenie do Akademii Marynarki Wojennej pierwszego rocznika odbyło się 16 sierpnia. Przed nimi pięcioletnie studia wojskowe w AMW. Z grona 496 chętnych dostało się 35 najlepszych kandydatów i kandydatek. Zanim jednak trafią do uczelni muszą przejść podstawowe szkolenie wojskowe i rejs kandydacki. Wszystko po to by z kandydatów na podchorążych stali się kandydatami na oficerów Marynarki Wojennej. Nowi studenci wojskowi na ponad miesiąc pożegnają się ze światem cywilnym. W pierwszy dzień czekało ich wcielenie, które stanowi nie tylko ewidencja kadrowa. To procedura, która obejmuje również badania lekarskie, szczepienie, wizytę u fryzjera oraz przede wszystkim umundurowanie.

phoca thumb m amw studenciW trakcie szkolenia kandydaci otrzymają swoją pierwszą broń. Będą uczyli się regulaminów, musztry i posługiwania sprzętem wojskowym. Przed nimi strzelania do tarcz oraz poznanie podstawowych zasad sztuki wojennej. Dodatkowo na studentów wojskowych czekają przygotowywania do uroczystej przysięgi wojskowej. Okres szkolenia to dla przyszłych podchorążych czas nauki podstaw wojskowości, które następnie pogłębiane będą w toku studiów i praktyk o sukcesywnie wzrastającym stopniu specjalizacji.

Zanim przyszli podchorążowie rozpoczną studia czeka ich rejs kandydacki. Będzie to pierwsze zetknięcie kandydatów na studentów AMW z faktyczną służbą na morzu. Przekonają się z czym wiąże się służba na okrętach polskiej Marynarki Wojennej w trudnych warunkach morskich.

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojenno-morskiej. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studia w AMW są także interesujące finansowo, gdyż student wojskowy I roku otrzymuje uposażenie w wysokości 1000 zł, które w kolejnych latach systematycznie wzrasta.

Uczelnia prowadzi również studia cywilne, na które aktualnie trwa rekrutacja. Studenci cywilni mają do wyboru: nawigację, informatykę, oceanotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz historię. W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na czternastu kierunkach studiów podyplomowych.