wb 0W dniach 08-10 lipca br. na Wydziale Nauk Społecznych UG odbędzie się 6. Międzynarodowa Mikrobiologiczna Konferencja Weiglowska (6th International Weigl Conference on Microbiology).

Tematyka Konferencji obejmuje szeroki zakres nauk mikrobiologicznych, w tym zagadnienia związane z ochroną środowiska, przemysłem spożywczym, rolnictwem, biotechnologią, aspektami molekularnymi wraz z mikrobiologią medyczną. Tematyka z zakresu immunologii, a w szczególności nauk związanych z wakcynologią, bezpośrednio nawiązuje do głównego nurtu zainteresowań badawczych Profesora Weigla i dlatego stanowi ważny punkt naukowy Konferencji. Ponadto, ważnym punktem Konferencji będzie tematyka związana z bakteriofagami, w związku z setną rocznicą odkrycia tych wirusów.

Celem Konferencji jest zapewnienie możliwości zaprezentowania najnowszych osiągnięć w badaniach mikrobiologicznych i immunologicznych, wymiana doświadczeń naukowych i nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Ważnym zadaniem Konferencji jest zapoznanie młodych naukowców z różnych krajów z osiągnięciami nauk mikrobiologicznych na poziomie międzynarodowym, umożliwienie czerpania doświadczeń od najlepszych specjalistów w dziedzinie, jak również zaprezentowanie wyników własnych badań.

W ramach Konferencji planowane są następujące sesje:
  • mikrobiologia kliniczna i immunologia,
  • mikrobiologia środowiskowa,
  • bakteriofagi i plazmidy,
  • regulacja ekspresji genów organizmów prokariotycznych,
  • replikacja, rekombinacja i naprawa materiału genetycznego,
  • nowe metody w mikrobiologii,
  • sesja American Society of Microbiology poświęcona polityce naukowej (science policy).
Strona www konferencji: http://weiglconference.edu.pl