parp logoDo 15 lipca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacji. Konkurs adresowany jest do autorów prac inżynierskich oraz magisterskich, które zostały obronione w okresie od 1 lutego 2013 r. do 10 lipca 2015 r. na ocenę co najmniej dobrą. Pula środków przeznaczonych na nagrody dla autorów najlepszych prac wynosi 11 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac inżynierskich i magisterskich związanych z tematyką innowacyjności.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe:
  • nagroda główna o wartości minimum 5 000 zł;
  • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 3 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=D3C416DF30DD4CAFA6095F835231997E