wch 0W dniach 21-25 września 2015 roku w Gdańsku odbędzie się 58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Organizatorzy spodziewają się przybycia na to największe wydarzenie polskiej społeczności chemicznej około 1000 uczestników z całej Polski oraz znacznej liczby gości zagranicznych.

Organizacja Zjazdu Naukowego w Gdańsku ma wymiar szczególny. Tysiącletni Gdańsk przez wieki słynął ze swojego umiłowania wolności i swobód obywatelskich, a dzięki zamożności i mądrości swych włodarzy wspierał zawsze rozwój nauki i kultury. Ze swobód tych korzystali tu Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, Daniel Chodowiecki, Arthur Schopenhauer i wielu innych znakomitych uczonych i twórców gdańskich. W historii Gdańska zapisały się także wydarzenia przełomowe, które niewątpliwie wpłynęły nieraz na zmianę biegu historii Europy; od czasów hanzeatyckich poprzez tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej po narodziny SOLIDARNOŚCI - największego w historii ruchu społecznego.

Dlatego też obradom 58 Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego będzie przyświecała myśl polska chemia w mieście wolności - wolności rozumianej przez pryzmat gdański, jako przejaw mądrości, swobody myśli i odwagi. To przecież cechy nie tylko miejsca, ale przede wszystkim atrybuty nowoczesnej nauki.

Organizacja Zjazdu Naukowego PTChem, największego wydarzenia naukowego dla polskich chemików, stwarza okazję do spotkania, wymiany opinii i dyskusji specjalistów z instytucji naukowych, w tym przedstawicieli wszystkich znaczących ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych, reprezentantów przemysłu chemicznego i pokrewnych, a także nauczycieli chemii oraz doktorantów i studentów.
 
Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: http://ptchem2015.ug.edu.pl/