logo uniwersytet gdanskiKatedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję z cyklu Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, która odbędzie się 4 września 2015 roku w Gdańsku w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.

Konferencja stanowi rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologiczno-onomastycznego poświęconego pamięci Profesora Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdańskiego ośrodka naukowego.

Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, uczestnicy będą dyskutować o:
 • zjawiskach językowych Pomorza dawniej i dziś,
 • wielojęzyczności Pomorza,
 • bilingwizmie,
 • hybrydach językowych,
 • nowych zjawiskach literackich,
 • podwójnym nazewnictwie,
 • wpływie uregulowań prawnych na zjawiska językowe,
 • zmianach społecznych i sytuacji językowej,
 • świadomości językowej,
 • prestiżu języków i dialektów
 • wpływie edukacji na sytuację językową.
 
Kwestie językowe będą rozważane z różnych perspektyw: filologicznej, literaturoznawczej, prawnej, społecznej, kulturowej, antropologicznej i edukacyjnej.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://fil.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/konferencje/zapowiedzi_konferencji