bibliotekaKonferencja „Pomorska Biblioteka Cyfrowa dla nauki i edukacji” jest okazją do prezentacji efektów realizacji projektu dedykowanego budowie tej biblioteki. Celem spotkania jest przybliżenie bogactwa zbiorów cyfrowych oraz prezentacja funkcjonalności systemu biblioteki i możliwości wykorzystania jej zasobów przez naukowców, badaczy, studentów oraz pasjonatów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nowego budynku Wydziału ETI w najbliższą środę, 27 lutego o godz. 10.00, audytorium nr 2.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa gromadzi obecnie 25 000 publikacji.  W  zasobach biblioteki znajdują się unikatowe w skali regionu i kraju zbiory takie, jak: dzieła Jana Heweliusza, ilustrowany zielnik z 1613 roku, zabytkowe dzieła kartograficzne, astronomiczne, techniczne, botaniczne,  dokumenty historyczne, zapiski z podróży po naszym regionie.

Są to tylko wybrane dzieła z zasobów partnerów projektu, głównie: PAN Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bardzo istotne z punktu widzenia historii naszego regionu są dzieła dokumentujące przeszłość Pomorza i Kaszub takie jak: przedwojenna prasa lokalna, dokumenty życia społecznego (pocztówki, plakaty, śpiewniki), literatura językoznawcza (atlasy językowe języka kaszubskiego, słowniki mowy kaszubskiej) i przewodniki turystyczne stare i nowe.

Wsparcie Projektu wartego 6 062 124,41 zł wydatków kwalifikowalnych, kwotą  w wysokości 4 546 592,62 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, umożliwiło zakup skanerów do bezpiecznego skanowania zbiorów (w tym dużych formatów), aparatów, skanerów płaskich, komputerów, oprogramowania. W ramach projektu sfinansowano także archiwizację danych na dyskach oraz na błonie mikrofilmowej. Bardzo ważnym dla naszego regionu elementem projektu był także zakup oprogramowania oraz komputerów dla bibliotek wojewódzkich (w tym wdrożenie systemu bibliotecznego dla kompleksowej obsługi zbiorów i  czytelnika).