phoca thumb s 298822 graduationW piątek, 22 lutego, w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Króla Zygmunta Augusta odbyła się uroczystość zakończenia studiów inżynierskich przez studentów wojskowych. Inżynierami zostało 43 podchorążych – absolwentów studiów I stopnia, którzy z rąk Rektora-Komendanta AMW i Szefa Szkolenia MW otrzymali odpowiednie dyplomy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa MW RP, jednostek wojskowych oraz władz miejskich i duchownych.

Punktualnie o godzinie 12:00 do Auli AMW został wprowadzony sztandar uczelni. Tak rozpoczęła się uroczystość zakończenia studiów I stopnia przez studentów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej. Podchorążowie - absolwenci w zależności jaki kierunek kończyli otrzymali różne specjalności. Przyszłym nawigatorom (32 absolwentów) nadano tytuł zawodowy inżyniera w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. Natomiast studenci wojskowi kierunku mechanika i budowa maszyn (11 absolwentów) zostali inżynierami w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. W tym roku wśród nowych inżynierów najlepsze okazały się kobiety, które zdominowały „podium”. Pierwszą lokatę zdobyła bsmt pchor. Marta Gortad, drugie miejsce bsmt pchor. Izabela Bareła, natomiast trzecią lokatę zajął bsmt pchor. Radosław Kiciński. Obie panie studiują na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, z kolei podchorąży Kiciński na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Wszyscy absolwenci będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich), po których zostaną promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki wojennej. Jednak za nim do tego dojdzie muszą jeszcze odbyć 3 semestry nauki, po drodze praktyki, a na koniec zdać egzamin oficerski i obronić pracę magisterską.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się dwustopniowo i trwają 10 semestrów. Pierwszym stopień obejmuje 7 semestrów, natomiast na drugim studia trwają 3 semestry. Studia wojskowe w AMW można podjąć na dwóch kierunkach: nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Uczelnia jako jedyna w kraju szkoli przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Jednocześnie oferuje również 11 kierunków studiów cywilnych, na których obecnie kształci się prawie 5000 studentów.
dyplomy inzynierskie