phoca thumb s pg-logoNo może nie Krzemową, ale Doliną Energoinnowacji jak najbardziej. Nie dość, że już powstaje tam supernowoczesne i unikalne Laboratorium LINTE^2, to jeszcze w niespokojnych umysłach pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) dojrzewają kolejne koncepcje rozwoju Wydziału i Uczelni jako zagłębia innowacyjnych technologii elektroenergetycznych.


Chodzi o Pomorskie Centrum Energetyki Jądrowej (PCEJ), które byłoby zlokalizowane obok istniejącego budynku WEiA przy ul. Sobieskiego 7, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego obecnie budynku LINTE^2.

Już w najbliższą środę o godz. 12 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budynku LINTE^2 (czyli Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii). Miejsce uroczystości – sąsiedztwo placu budowy przy ul. Sobieskiego 5. Dojazd od ul. Traugutta, gdzie znajduje się politechniczny parking. Oficjalna część uroczystości potrwa ok. 45 minut. Po imprezie na placu budowy będzie kilkanaście minut na briefing prasowy.

Ukończenie prac budowlanych przy wznoszonym budynku jest planowane na koniec września bieżącego roku. – Podczas gdy na naszych oczach w znakomitym tempie powstaje budynek laboratorium LINTE^2, zespół projektowy realizuje już kolejną fazę tego ambitnego przedsięwzięcia – mówi dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, koordynator technologiczny projektu. – W trakcie wielorundowej serii spotkań prowadzone są intensywne rozmowy z potencjalnymi wykonawcami instalacji badawczej laboratorium, zakwalifikowanymi do procedury tzw. dialogu konkurencyjnego.

 
Podstawowe informacje o projekcie:
Laboratorium LINTE^2 o planowanej powierzchni użytkowej ok. 2000 m2 zostanie zlokalizowane w specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym do tego celu budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej u wylotu Królewskiej Doliny w Gdańsku.

 

Budowa laboratorium to dwa ważne zadania inwestycyjne: budowa budynku i wykonanie instalacji badawczej. Prace budowlane, prowadzone przez firmę MARBUD Ryszard Marcinkiewicz z Gdyni, będą kosztowały blisko 10 mln zł i są obecnie na półmetku. Ukończenie budynku planowane jest na wrzesień 2012 roku. Wtedy też rozpocznie się faza wyposażania budynku w instalację badawczą, której dostarczenie i uruchomienie powinno zostać sfinalizowane na przełomie 2013/2014.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą ok. 44 mln zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę.

Innowacyjne przesłanie w przyszłość:
Tradycja nakazuje zamurować razem z aktem erekcyjnym kilka drobnych przedmiotów, takich jak wydanie miejscowej gazety z dnia uroczystości, zdjęcia uczestników przedsięwzięcia, monety itp. W przyszłości, po odnalezieniu aktu podczas przebudowy lub rozbiórki budynku, jego znalazcy mogą zapoznać się z historycznymi informacjami z okresu budowy.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej ten swoisty komunikat w przyszłość chcą wysłać we właściwy im, innowacyjny sposób. Aktowi erekcyjnemu Laboratorium LINTE^2 będzie towarzyszyła miniaturowa karta pamięci, na której zostaną nagrane cyfrowe zdjęcia i dokumenty dotyczące projektu, pliki z aktualnymi wydaniami internetowych gazet i innymi informacjami związanymi z dniem dzisiejszym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Dzięki uprzejmości firmy CSI z Krakowa, która udostępniła niezbędny sprzęt, informacje te będą zapisane na unikalnej karcie pamięci SD WORM, produkcji znanej firmy SanDisk z Doliny Krzemowej w Kalifornii. Karta, specjalnie sprowadzona do Gdańska z USA, umożliwia jednokrotny zapis danych, których deklarowana trwałość wynosi 100 lat!