phoca thumb s pg-logo


Jeszcze nie jest za późno, by zostać studentem Politechniki Gdańskiej. Podczas wrześniowego naboru PG oferuje 812 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Rekrutacja rozpoczyna się 12 września i trwać będzie do 20 września 2011 r.

 

Wrześniowy nabór jest szansą, dla tych którzy marzą, by od października rozpocząć studia, ale także i dla tych, którzy w sierpniu przystąpili do poprawkowego egzaminu maturalnego.

Wydział Chemiczny rekrutuje na studia stacjonarne I stopnia, na kierunku ochrona środowiska w jęz. angielskim. Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na pierwszym stopniu studiować będzie można dziennie fizykę techniczną na specjalnościach: fizyka stosowana bądź informatyka.

Wydział Zarządzania i Ekonomii poszukuje chętnych na europeistykę I i II stopnia – zarówno na studia stacjonarne i niestacjonarne. Wolne miejsca są także na zarządzaniu inżynierskim (niestacjonarne I stopnia) oraz na zarządzaniu (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia).

Mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym studiować będą mogli zarówno świeżo upieczeni maturzyści (niestacjonarne I stopnia), jak i kontynuujący naukę na niestacjonarnych studiach magisterskich.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na informatykę (niestacjonarne I i II stopnia) oraz na elektronikę i telekomunikację (niestacjonarne II stopnia).

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska w dodatkowym naborze rekrutuje jedynie na studia II stopnia. Na studiach stacjonarnych są wolne miejsca tylko na specjalności Civil Enginearing w jęz. angielskim. Na niestacjonarnych zaś – na inżynierii środowiska oraz na budownictwie, specjalność: budownictwo.

 


W pierwszy naborze na Politechnikę Gdańską przyjęto 5205 osób na studia stacjonarne I stopnia. Największa popularnością cieszyła się geodezja oraz kartografia (10,5 osób na miejsce), prowadzoną przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiskowej. Na studia niestacjonarne I stopnia przyjęto do tej pory 511 chętnych, a studia II stopnia 381 osób. 


Wrześniowa rekrutacja będzie trwać od 12 do 20 września 2011r. Szczegółowe informacje, w tym wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na www.rekrutacja.pg.gda.pl