Wakacje dla studentów wojskowych Akademii Marynarki Wojennej to czas intensywnych praktyk. Podchorążowie - studenci III roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego od 27 czerwca do 12 sierpnia odbywali praktykę uzbrojeniową. Na okrętach 3 Flotylli Okrętów w Gdyni i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, uczyli się budowy, obsługi i sposobów wykorzystania okrętowego uzbrojenia artyleryjskiego i rakietowego oraz broni podwodnej w tym: torped, min i trałów.

W ramach szkolenia specjalistyczno-technicznego podchorążowie III roku WNiUO przygotowywali m.in. armaty do wykonywania artyleryjskich zadań ogniowych do celów nawodnych i powietrznych, prowadzili poszukiwanie i niszczenie min oraz rzucali trały. Zapoznali się z zasadami przechowywania min morskich oraz nauczyli, na czym polega praktyczne przygotowanie rakiet do strzelania. Jak załadować torpedę, jak ją wystrzelić? Tę wiedzę specjalistyczno-uzbrojeniową zdobywali podczas zajęć i ćwiczeń z użyciem środków bojowych.

Nauczenie praktycznego wykorzystania uzbrojenia okrętowego było celem zasadniczym praktyki uzbrojeniowej, czyli istoty bojowych działań morskich. Podchorążowie mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w murach AMW, z praktycznymi umiejętnościami. Pod czujnym okiem dowództw dywizjonów okrętów, dowódców okrętów i załóg okrętów oraz kierowników praktyk - wykładowców z uczelni, dzień po dniu rosły ich umiejętności. Sami doszli do wniosku, że przydała im się wiedza wyniesiona z ćwiczeń na trenażerach i symulatorach będących na wyposażeniu specjalistycznych pracowni Instytutu Uzbrojenia Okrętowego.

Dowództwa i sztaby flotyll oraz dywizjonów okrętów tak układały swoje zadania, aby były one jak najbardziej zbieżne z planem praktyk podchorążych. Wszystko było zorganizowane, po to aby wojskowi studenci zobaczyli i nauczyli się jak najwięcej.