amw_logoJako pierwsi wśród studentów wojskowych rozpoczęli praktyki podchorążowie IV roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Odbywają oni praktykę manewrową, muszą nauczyć się trudnej sztuki manewrowania okrętem w porcie, a także podejmowania rozbitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. Zajęcia rozpoczęły się już 6 czerwca i potrwają do 4 lipca.


W czasie praktyki manewrowej studenci wojskowi muszą posiąść szereg umiejętności, w tym nauczyć się przewidywać jak zachowa się okręt po wydaniu określonych komend. W czasie manewrów należy uwzględnić wiele elementów, które mają wpływ na jednostkę, jak choćby wiatr. Podstaw tych umiejętności, a także wydawania odpowiednich komend nauczą się ćwicząc na jednostce pływającej AMW „Puck”, a wcześniej na symulatorze mostka nawigacyjnego. Manewrowanie okrętem jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej skomplikowane niż jazda samochodem. Prawidłowe zacumowanie czy odcumowanie zależy od współpracy i koordynacji wielu ludzi. Czasami nawet za późne podanie cumy może zniweczyć cały manewr, a cumowanie i odcumowywanie to tylko jeden z elementów nauki manewrowania. Dochodzą jeszcze takie elementy jak kotwiczenie i odkotwiczenie oraz podejście do rozbitka. Praktyka manewrowa to również praca z cumami, a nawet nauka wydawania komend gwizdkiem. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są pod nadzorem kadry Studium Ogólnomorskiego, gdzie w większości są to byli dowódcy okrętów. Z ich doświadczenia podczas praktyki manewrowej korzystają podchorążowie.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia, przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie wojennym. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie, a także praktyki żeglarskie, które pozwalają uzyskać stopień żeglarza jachtowego. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, eksploatacji urządzeń, manewrowania okrętem, pracy z uzbrojeniem, systemami dowodzenia i łączności. Ostatni etap to praktyki dowódcze, które przygotowują podchorążych do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

English (auto-detected) » English