phoca_thumb_s_prbna maturaTegoroczni maturzyści będą mieli kolejną okazję, aby sprawdzić się w warunkach zbliżonych do prawdziwego egzaminu maturalnego, a tym samym porównać z innymi i ocenić swoje szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów. Już po raz kolejny Targi Akademia we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia INDEKS przeprowadzą w Gdańsku próbną maturę. Pierwsza z nich już za tydzień!


Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do zapoznania się z regulaminem i wysyłania formularzy zgłoszeniowych. Poniżej przedstawiamy również planowany harmonogram próbnych matur.

Regulamin
  1. Udział w próbnej maturze z Indeksem mogą wziąć uczniowie, którzy przystępują (po raz pierwszy lub kolejny) do egzaminu maturalnego w maju 2011.
  2. O przyjęciu na listę uczestników próbnej matury z Indeksem decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Wszyscy uczniowie chcący wziąć udział w próbnej maturze z Indeksem powinni wysłać formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się na dole strony.
  4. Udział w egzaminie możliwy jest po otrzymaniu potwierdzenia przez organizatora Targów Akademia lub biuro Indeksu.
  5. Potwierdzenia zgłoszeń i dodatkowe informacje organizacyjne uczestnicy próbnej matury z Indeksem otrzymają drogą e-mailową (ewentualnie telefoniczną) najpóźniej na 3 dni przed egzaminem. W formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać aktualny i używany na co dzień adres poczty elektronicznej.
  6. Wyniki próbnych egzaminów zostaną podane uczniom najpóźniej w ciągu 3 tygodni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
  7. UWAGA! Godziny i miejsce podanych niżej egzaminów z przyczyn organizacyjnych mogą jeszcze ulec nieznacznej zmianie, a więc prosimy o sprawdzenie tych informacji na stronie internetowej lub sprawdzenie poczty elektronicznej krótko przed planowaną datą egzaminu.
  8. Zgłoszenia na próbną maturę (w przypadku, gdy wcześniej nie zastanie wyczerpany limit przyjęć) przyjmujemy najpóźniej do godziny 16.30 w przeddzień egzaminu z danego przedmiotu.

MIEJSCE: Wydziały Filologiczny i Historyczny UG
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

21 marca 2011

przedmiot

poziom

Czas trwania

aula

uwagi

matematyka

podstawowy

14.00-16.50

1.43


biologia

rozszerzony

14.30-17.00

1.4522 marca 2011

przedmiot

poziom

Czas trwania

aula

uwagi

WOS

rozszerzony

14.00-17.00

1.43


język angielski

podstawowy

14.30-16.30

1.4523 marca 2011

przedmiot

poziom

Czas trwania

aula

uwagi

historia

rozszerzony

14.00-17.00

1.45


chemia

rozszerzony

14.30-17.00

1.43


Dla najlepszych z poszczególnych przedmiotów przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY!
Formularz zgłoszeniowy na próbną maturę z Indeksem