phoca_thumb_s_pg-logo150 osób na scenie, połączone siły 150 głosów w czasie jednego koncertu. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zaprosił do wspólnego występu koleżanki i kolegów z Politechniki Drezdeńskiej. Razem zaśpiewają w najbliższą niedzielę na naszej uczelni szczególną modlitwę – „Missa pro pace” Wojciecha Kilara. Za tydzień powtórzą koncert w Dreźnie.  
Niedziela, 14 listopada, godz. 19, hol przed aulą Politechniki Gdańskiej, II piętro w Gmachu Głównym, wstęp wolny.

W Gdańsku usłyszymy czworo solistów: Magdalenę Witczak – sopran, Magdalenę Lewandowską – mezzosopran, Jacka Szymańskiego – tenor oraz Bartłomieja Tomaka – bas. Chórom towarzyszyć będzie Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica. Za pulpitem dyrygenckim, łącząc wszystkich wykonawców, stanie dr Mariusz Mróz. Koncert poprowadzi prof. Aleksander Kołodziejczyk, były rektor PG.

„Missa pro pace” Wojciecha Kilara czerpie z tradycji średniowiecznej muzyki kościelnej. Przeważa w niej nastrój medytacji, kontemplacji i modlitewnego skupienia. Na pierwszy plan wyeksponowany został śpiew i tekst liturgiczny, dopełniony zestawem skromnych środków techniki kompozytorskiej, co miało służyć świadomej archaizacji. Msza składa się z pięciu części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei, poprzedzonych organowym Introitus, przy czym kulminacja przebiegu muzycznego dzieła przypada w finałowym fragmencie ostatniego ogniwa – Dona nobis pacem. Dominujące zazwyczaj Credo i Sanctus w kompozycji Kilara są momentami wyciszenia i zadumy.

Charakter kompozycji można zawrzeć także w innym sformułowania – „Missa pro pace” jest modlitwą, ale bardzo szczególną, osobistą; intymnym wyznaniem zrodzonym z głębokiej potrzeby. Stąd redukcja środków wyrazu, surowość i chorałowość melodyki, spójność i jednorodność języka, wpływające na formę całości.

– Kilar jest postacią kultową – mówi Mariusz Mróz, dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. – Szerszej publiczności znany przede wszystkim jako autor muzyki filmowej, jest również kompozytorem utworów symfonicznych i oratoryjnych o identyfikowalnym stylu. Kieruje uwagę słuchacza na sacrum. Jego utwory są monumentalne, ale i refleksyjne.

Koncert odbędzie się dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdańska, Politechniki Gdańskiej oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.