Bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku nie mogłoby zostać wyprodukowanych, gdyby nie osoby odpowiedzialne za projekt warstwy wizualnej, na który składajš się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Dotyczy to nie tylko przedmiotów o charakterze użytkowym, ale także różnego rodzaju opakowań oraz samych produktów. Choć studia na kierunku Wzornictwo nie sš hitem ostatnich lat, warto jednak pamiętać, że pracy dla designerów z pewnoœciš nie zabraknie. Można spotkać opinie analityków, w myœl których liczba miejsc pracy w tym zawodzie będzie stale rosnšć. Wiele wskazuje zatem, że studia na tym kierunku to œwietny i zarazem perspektywiczny wybór!

Jakie warunki trzeba spełnić by dostać się na Wzornictwo?

Każda uczelnia ustala swoje własne procedury zwišzane z rekrutacjš. Wiele zależy od tego, czy chcesz zdobyć tytuł licencjata, magistra, czy inżyniera. Decydujšc się na studia realizowane na politechnice musisz pogodzić się ze zwiększonš obecnoœciš przedmiotów œcisłych w programie studiów. Niektóre uczelnie, oprócz dobrego œwiadectwa maturalnego, wymagajš także pomyœlnego zaliczenia dodatkowego egzaminu z rysunku lub przedstawienia teczki prac kandydata. Aby dostać się do takiej szkoły, warto przejœć kurs rysunku, który pomoże zyskać umiejętnoœci szczególnie cenione w trakcie selekcji kandydatów.

Czy Wzornictwo to trudne studia?

Podział na trudne i łatwe studia już dawno został zatarty. Pytanie, czy będziesz męczyć się w trakcie nauki należy raczej do grupy pytań o indywidualne predyspozycje zawodowe. Jeżeli masz talent plastyczny, otwartš wyobraŸnię, kreatywnoœć i potrafisz przy tym zachować œcisłoœć myœlenia - Wzornictwo to studia dla Ciebie.

W jaki sposób szukać pracy po ukończeniu Wzornictwa?

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że Twoje studia sš œwietnym atutem na współczesnym rynku pracy. Jeżeli wyspecjalizowałeœ się w jakiejœ wšskiej dziedzinie, np. ceramice rozpocznij poszukiwania pracy od tej właœnie branży. Dzięki wielu semestrom nauki zyskałeœ też wiele ogólnych wiadomoœci o designie, nic nie stoi na przeszkodzie, by nieco nagišć Twoje wczeœniejsze zainteresowania, wykorzystać w pełni wiedzę ze studiów i zajšć się projektowaniem wizualnej strony aplikacji mobilnych! Nie obawiaj się podejmować wyzwań, bšdŸ otwarty na to, co przyniesie Ci los!