Wybierając kierunek Wzornictwo, podejmiesz studia designerskie, podczas których będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności jak wykreować nowe przedmioty. Weź pod uwagę, że w grę wchodzi trochę łączenie ognia z wodą - kreatywności i polotu jaką mają dusze artystyczne, zamiłowania do piękna i poczucia estetyki oraz talentu plastycznego oraz dokładność, wyobraźnia przestrzenną, a w przypadku niektórych specjalności - "inżynierskie" uzdolnienia techniczne. Projektant musi wiedzieć, na jakiej zasadzie są zbudowane i działają projektowane wyroby, musi umieć czytać dokumentację techniczną. Kierunek ten można studiować na uczelniach artystycznych i technicznych.

W trakcie studiów:
Całość kształcenia ukierunkowana jest na wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem wzorów, ich wieloaspektowym projektowaniem. Z jednej strony będziesz doskonalić swoje zdolności plastyczne, ale i zdobywać wiedzę o projektowaniu oraz techniki je wspierające. Zarówno pod kątem samego procesu prokjektowania - począwszy od analizy wytycznych dla projektanta przygotowywanych zwykle przez działy marketingu, aż do prezentacji prototypu do zatwierdzenia przez zleceniodawcę, ewentualnie uruchomienia produkcji w fabryce lub zakładzie rzemieślniczym. Do tego potrzeba nie tylko wiedzy o samych produktach i ich projektowaniu i wytworzeniu, ale np. wiedzy technicznej o tym do czego dany produkt będzie używany, jak i wiedzy o człowieku - czyli o użytkowniku docelowym. Oczywiście każdy student otrzymuje także podbudowę swej wiedzy designera, to znaczy przyswaja treści z obszaru historii sztuki, wzornictwa i kultury.
 
 
Po studiach:
Po kierunku Wzornictwo możesz albo szukać pracy w jednej z firm, gdzie trwają ustawiczne prace nad tworzeniem nowych produktów i doskonaleniem istniejących. Jeśli dobrze wybierzesz specjalność i uczelnię - będziesz cennym nabytkiem dla działających w nich zespołów projektowych lub struktur R&D (research&development) czyli działów badań i rozwoju. Możesz także próbować sił jako niezależny projektant, starający się utrzymać ze zleceń z różnych źródeł.