Studia matematyczno-informatyczne

informatyczneW dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki te cieszą się sporą popularnością. Do prostych, łatwych i przyjemnych nie należą, ale jeśli interesujesz się komputerami na pewno się nie zawiedziesz.
 
Wejściówką dla kandydata na tego typu kierunki jest wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest osiągnąć dwie pierwsze. Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją co chcesz im przekazać. Studia informatyczne grożą osiągnięciem wysokiego stopnia zaawansowania tematu.
Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną gromadzącą w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki. Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.
Kierunek ten stanowi swoisty pomost pomiędzy konserwatywnym światem informatyki, a światem zewnętrznym. Ma charakter interdyscyplinarny. Umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. 
Geoinformatyka to kierunek studiów, którego celem jest kształcenie specjalistów zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi. Uczelnie oferują studia na tym kierunku Geoinformatyka w dwóch stopniach: studiów trzyletnich (licencjackich) i uzupełniających studiów magisterskich. Na oba etapy edukacji akademickiej obowiązuje rekrutacja w postaci konkursu świadectw/dyplomów. By dostać się na Geoinformatykę należy mieć jak najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub z geografii. W obu przypadkach brane pod uwagę są również oceny z języka obcego. Najlepszymi kandydatami na ten kierunek są osoby potrafiące myśleć analitycznie i szybko wysuwać wnioski z analizowanych informacji. Pożądana jest również łatwość w zdobywaniu informacji, korzystając z baz danych, archiwów i innych źródeł internetowych.
Gdyby zapytać przeciętnego studenta, jaka nauka zajmuje się przetwarzaniem informacji, z pewnością tylko niewielki procent respondentów wskazałby na informatykę. Tymczasem definicja informatyki jest bardzo oczywista i nie budzi większej dyskusji. Sięgając do etymologii, można łatwo rozpoznać w tej nazwie dwa składniki, pierwszy z nich to "informacja", a drugi kojarzy się z automatyką, a więc słowem oznaczającym maszynę, która zdolna jest do samodzielnego poruszania się, pracy, funkcjonowania. Konstruowanie systemów zdolnych do samodzielnego przetwarzania danych i informacji wymaga doskonałej znajomości matematyki, dlatego zajmuje ona bardzo ważne miejsce w programie kształcenia tych studiów. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem tych studiów, z pewnością warto poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące Informatyki. Zapraszamy do lektury.
Informatyka Gospodarcza stanowi obszar informatyki znajdujący coraz szersze zrozumienie i upowszechnienie. Wiele uczelni wyodrebniło Informatykę Gospodarczą jako osobny kierunek studiów. Jest to kierunek dla tych kandydatów, którzy interesują się techniką komputerową i kontekstami ekonomicznymi. 
Kierunek ten jest stworzon dla tych kandydatów, którzy interesują się informatyką, lubią spędzać czas przed komputerem i odkrywać nowe możliwości internetu. Studia na tym kierunku pozwolą na zrozumienie procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Umożliwią zdobycie fachowrj wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi informatycznych i sposobu ich stosowania w procesach gospodarczych
Informatyka jest obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną naukową. Jest to kierunek przeznaczony dla umysłów ścisłych, lubiących spędzać czas przed komputerem. Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz zastosowań informatyki w biznesie. Studenci nabędą wiedzę z programowania, zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych.
Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. W każdym przedsiębiorstwie potrzebni są specjaliści w zakresie informatyki przemysłowej. Absolwenci tego kierunku będą gotowi do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętych zastosowań informatyki w przemyśle. Studenci tego kierunku nabędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Nauczą się zarządzać systemami informatycznymi, tzw. systemami czasu rzeczywistego,systemami wbudowanymi oraz wdrażać nowe, inteligentne systemy i urządzenia.
Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Studia te przygotowują do pracy, w której istnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy. Absolwent informatyki stosowanej będzie dysponować wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Wiedza ta może być przydatna w zastosowaniach informatyki w technice, biologii, medycynie, elektronice, fizyce, także przy produkcjach filmowych, w telekomunikacji czy transporcie. 
Żyjemy w epoce informatyzacji otaczającego nas świata. Tzw. nowa gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, innowacjach i systemach informatycznych. Informatyka w biznesie to kierunek unikatowy. Wiedza zdobyta na tych studiach, przygotowuje młodych ludzi do pracy w sektorach szczególnie podatnych na wirtualizację i otwiera przed nimi nieograniczone możliwości rozwoju i pracy w pasjonującym środowisku cyfrowego świata.
Jeśli chcesz studiować kierunek, który jest przyszłościowy i ściśle powiązany z sektorem nowoczesnych technologii, to Inżynieria cyfryzacji jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. W trakcie studiów zdobędzie rozległą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i wdrażania oprogramowania i rozwiązań informatycznych. Chcesz mieć wpływ na proces informatyzacji społeczeństwa i gospodarki? Studiuj Inżynierię cyfryzacji.
Inżynieria obliczeniowa jest makrokierunkiem, który wszechstronnie przygotowuje do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Specjalista w tej dziedzinie może pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej i matematycznej takie jak np. tworzenie i analiza algorytmów oraz programów,szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań).
Inżynieria systemów jest kierunkiem unikatowym, idącym z duchem czasu. Na polskim rynku wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów z umiejętnością holistycznego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół oraz Kierunek ten jest stworzony dla tych którzy chcvą w przyszłości wprowadzić innowacyjne rozwiązania w gospodarce.
Matematyka to studia nie przeznaczone dla każdego. Aby studiować tę dziedzinę wiedzy, należy wyróżniać się ścisłym i precyzyjnym myśleniem, dużą wyobraźnią oraz dociekliwością. Czy warto, tak atrakcyjne na rynku pracy, kompetencje wykorzystać do uzyskania dyplomu matematyka? Być może lepiej wybrać prawo, medycynę, czy ekonomię, a więc studia, których absolwenci nie stoją w kolejkach po pracę? W ten sposób mogą pomyśleć ludzie, którzy nie rozumieją znaczenia matematyki w życiu i we współczesnej codzienności. Studia matematyczne to as w rękawie ludzi dynamicznych i przedsiębiorczych, którzy gotowi są rozpocząć błyskotliwą karierę, dzięki wykorzystaniu potencjału intelektu, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i znajomości języków obcych.

Matematyka Komputerowa to kierunek studiów idealny dla kandydatów, którzy chcą studiować równocześnie matematykę i informatykę, bądź wahają się, który kierunek wybrać. studia te pozwalają uzyskać całościowe spojrzenie na efektywne i skuteczne wykorzystywanie komputerów przy rozwiązywaniu ważnych w zastosowaniach problemów matematycznych metodami algorytmicznymi.
Kierunek ten adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Studia te gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. To właśnie neuroinformatyka jest dziedziną, która może to zmienić. W bardzo ogólnym skrócie jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące.

Techniczne Zastosowania Internetu to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą trzy główne obszary wiedzy:
Kierunek Teleinformatyka łączy wiedzę z zakresu technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Powstał w odpowiedzi na znaczne zbliżenie się tych dziedzin. Teleinformatyka jest w tej chwili jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju każdego kraju. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga specjalistów w zakresie teleinformatyki, mogących pochwalić się wiedzą z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji. Rozwiązania teleinformatyczne zapewniają także bezpieczeństwo naszych informacji w cyfrowym świecie, co więcej - dbają o nasze osobiste bezpieczeństwo w świecie rzeczywistym. Teleinformatyka zajmuje się również rozwojem systemów wspomagających nas w życiu codziennym, takich jak transport, e-administracja, e-bankowość czy elektroniczna wymiana dokumentów.