Studia humanistyczne

humanistyczneW przeciwieństwie do matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi.  Grupa kierunków dotyczących człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa. Zamieściliśmy tu między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię, historię sztuki.

  

Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji.  Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów humanistycznych. Kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy. Wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.
Studia na kierunku Antropologia literatury, teatru i filmu należą do grupy kierunków interdyscyplinarnych przygotowujący do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym. Studia pozwalają na poznanie człowieka i jego dzieł w ścisłym kontekście kulturowym.
Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych stanowią alternatywną propozycję wobec studiów historycznych, gdyż ukierunkowują na poznawanie dziejów wybranych regionów zamieszkałych przez wielonarodowościowe i wieloetniczne społeczności, a także na historię rozwoju ruchów polonijnych i polskich poza granicami Polski. Program tych studiów pozwala na zajmowanie się problemami funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych we współczesnym świecie.
Studia na kierunku archeologia mogą okazać się niesamowitą przygodą. Nadal stosunkowo niewiele wiemy o naszej przeszłości. Ziemia kryje mnóstwo śladów działalności człowieka, nagromadzonych przez kolejne epoki. Praktycznie każdy archeolog zostaje odkrywcą i ma szansę zetknąć się z nieznanym światem. Aby eksplorować przeszłość w sposób naukowy niezbędna jest głęboka wiedza historyczna oraz kulturowa. Całość programu studiów dopełnia metodologia badań archeologicznych. Jest to dziedzina wiedzy, która czerpie obficie z dorobku najnowocześniejszych technik.

Bioetyka - to studia dla... dobrych ludzi, bo uczą jak działać z korzyścią dla innych. By zostać studentem tego kierunku musicie wykazać się wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz medycznych, a także pochwalić się dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Ścieżki życiowe wielu inżynierów i licencjatów przecinają się właśnie na Bioetyce. Nie ma w tym nic dziwnego. W ofercie edukacyjnej "bioetyka" funkcjonuje, jako kierunek elitarny i bardzo kameralny. Jeśli interesuje was studiowanie zagadnień etycznych w bardzo wąskiej grupie "wtajemniczonych", na dodatek w obrębie innego kierunku studiów, możecie śmiało startować po indeks. Bioetykę studiować można na drugim i trzecim etapie edukacji akademickiej. Oznacza to, że po dwóch latach nauki zostajecie magistrami, a po kolejnych kilku macie szansę obronić doktorat. Dużym plusem Bioetyki jest jej interdyscyplinarne nastawienie. Studiowanie nie zamyka się w obrębie jednej dziedziny wiedzy. Bioetyka czerpie z wielu dyscyplin naukowych, badając przyczyny problemów i konfliktów etycznych. Sami się przekonacie, że nauka na tego typu studiach to bardzo rozwijające doświadczenie.
Trening czyni mistrza - to powiedzenie nabiera dodatkowego znaczenia, gdy zestawimy je z ofertą studiów na kierunku Coaching. Chcąc pomagać innym, najpierw należy "wytrenować" samego siebie, zdobywając odpowiednią wiedzę i umiejętności. Coaching cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego wiele uczelni i szkół w Polsce ma w swej ofercie edukacyjnej studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe oraz rozmaite kursy, kształcące przyszłych trenerów. Pierwszy etap edukacji akademickiej trwa trzy lata. Absolwenci zdobywają tytuł licencjata. Tytuł magistra uzyskać można po ukończeniu studiów na przykład na kierunku zarządzanie lub marketing. Osoby dysponujące dyplomem studiów wyższych mają możliwość nauki na studiach podyplomowych. Studia takie trwają jeden rok. Najczęściej trzeba za nie słono zapłacić. Coraz więcej uczelni korzysta jednak z funduszy unijnych, oferując studia podyplomowe z coachingu za darmo! Z tak atrakcyjnej oferty powinni skorzystać trenerzy, którzy prowadzą już szkolenia, menedżerowie, pragnący w swej pracy wykorzystywać metody coachingu, ale także osoby, które myślą o karierze coacha i nie mają jeszcze żadnego doświadczenia w tej materii.
Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na różnego typu doradców oraz coachów, którego wyrazem jest rozwijający się coaching biznesowy i life coaching.
Wybór kierunku studiów nigdy nie należy do prostych. Jeśli jednak chcecie studia traktujecie jako przepustkę do przyszłej kariery zawodowej i możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, to zapewne zainteresuje Was nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, czyli Doradztwo i coaching. Czy warto poświęcić swoje lata młodości, żeby zdobyć wykształcenie z tego zakresu? Analizy rynku wskazują jednoznacznie, że jest to dobry pomysł, którego na pewno nie będziecie żałować.
Na nowy kierunek Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie składają się wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz zmieniony krajobraz. Gospodarowanie nimi musi się odbywać w oparciu o fachową wiedzę i profesjonalizm, ponieważ są nieodnawialnymi zasobami kulturowymi.
Dziennikarstwo bywa przedstawiane jako kierunek, dzięki któremu bezrobotni w Polsce mają najwyższe wykształcenie w Europie. Czy takie myślenie ma coś wspólnego z prawdą? Raczej nie, wszystko zależy od człowieka i od sposobu, w jaki rozpoczął on swoje studia. Jeżeli wybierasz Dziennikarstwo i komunikację społeczną, ponieważ nie masz szansy dostać się na inne studia i nie masz ochoty uczyć się w sposób zaangażowany i rzetelny, możesz być pewien, że na rynku pracy spotkają Cię problemy. Jeżeli jednak masz znakomite pióro, chcesz być świetnym studentem i interesuje Cię problematyka radia, prasy, telewizji, czy Internetu, a do tego nie boisz się ciężkiej pracy i łączenia studiów z pierwszymi próbami zawodowymi - to kierunek dla Ciebie.

Szukasz studiów, na których miło spędzisz czas i zdobędziesz umiejętności, bardzo cenione na rynku pracy? Zacznij uczyć się na kierunku Edytorstwo. Studia dostępna na większości uczelni w Polsce i prowadzone w ramach specjalizacji na filologii polskiej lub, jako samodzielny kierunek. Co zrobić by zostać studentem Edytorstwa? Jeśli wybierasz się na uczelnie państwową musisz tylko dobrze zdać maturę (szczególnie z przedmiotów humanistycznych) oraz stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Edytorstwo dostępne jest również w formie studiów podyplomowych i skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni humanistycznej lub technicznej. Celem, jaki stawiają sobie uczelnie posiadające Edytorstwo w swojej ofercie edukacyjnej, jest wykształcenie profesjonalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i na świecie, orientujących się w tematyce poligraficznej, a także umiejących przygotować do publikacji różnorodne teksty. Najlepszymi kandydatami na kierunek Edytorstwo są osoby interesujące się naukami humanistycznymi oraz posiadające wiedzę i umiejętności w użytkowaniu oprogramowania komputerowego przydatnego w pracy z tekstem.
Trzeba dość otwarcie przyznać, że studia na kierunku Etnologia nie są przysłowiowym rozbiciem banku. Praca w tym zawodzie wiąże się z mozolnymi i szczegółowymi badaniami przekazów, śladów kulturowych, języka, pozostałości minionej i obecnej codzienności ludzi, którzy tworzyli lub tworzą daną grupę etniczną. Praca etnologa może mieć więc charakter badawczy lub dydaktyczny, a więc związany z przekazywaniem wiedzy.

Filozofia to najbardziej ogólna, a zarazem podstawowa znana ludzkości refleksja nad światem i człowiekiem. Na terenie tej dziedziny formułują się podstawowe interpretacje i koncepcje dotyczące miejsca człowieka w świecie, przyczynowości, bytu oraz takich zagadnień jak przeznaczenie, teorie społeczeństwa, natury związków człowieka i świata, teorii poznania, bytu absolutnego i wielu innych obszarów, których nie dotykają nauki przyrodnicze.

Studia historyczne to czas poświęcony zdobywaniu wiedzy o dziejach świata i narodów. Ich rekonstrukcja odbywa się na podstawie źródeł pisanych, świadectw kultury materialnej i wytworów ludzkości, a także wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to bardzo bogata dziedzina wiedzy, jej przedmiotem w sensie ścisłym może być wiele różnych aspektów rzeczywistości, dlatego w ramach szczegółowych studiów historycznych można zajmować się historią społeczną, kościoła, wojskowości, idei, prawa lub np. archiwistyką.

Historia sztuki, to nauka o przeszłości, zajmuje się badaniem sztuki, studiami nad różnymi epokami i stylami oraz analizą porównawczą różnych okresów w sztuce. Wiedza zgromadzona w tej dziedzinie jest niezwykle obszerna i pewnie nie starczyłoby życia człowieka, na poznanie wszystkich zagadnień, które rozpatrywane były na terenie tej dziedziny. Mimo tego, studia w zakresie historii sztuki mają swoją wartość. Ich absolwent jest kompetentnym ekspertem i znawcą materialnych wytworów kultury minionego czasu. Zna nie tylko najwybitniejsze dzieła sztuki, z różnych okresów i epok historycznych, ale także potrafi analizować ich kontekst oraz wpływ trendów filozoficznych, społecznych i politycznych na ich kształt oraz znaczenia. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat  studiów, zapoznaj się z treścią tego artykułu.

Humanistyka drugiej generacji (Humanistyka 2.0) to kierunek studiów, który do obrazowania i wyrażania twórczej działalności człowieka używa nowych mediów, a do ich tworzenia nowych narzędzie i technologii. Dzięki takim rozwiązaniom zmienia się postać wielu tradycyjnych wytworów o charakterze humanistycznym i społecznym (list-email, książka-ebook itd.). Temu procesowi towarzyszy sieciowa filozofia pod nazwą Web 2.0 wg tej filozofii użytkownik z jednej strony może czerpać wiedzę z funkcjonujących już zasobów, ale z drugiej strony może je tworzyć. Rozumiana w ten sposób humanistyka tworzy możliwości dla nauki.
Studia w tym zakresie, mogą być świetną inwestycją. Dlaczego? Żyjemy świecie informacyjnym, a informacja stała się wartością samą w sobie. Z pewnością wzrastać będzie zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów, umiejących sobie radzić z poszukiwaniem, gromadzeniem i prezentowaniem znacznych ilości danych. Kim jest absolwent Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa?

Judaistyka obejmująca swym zasięgiem wiele różnych dziedzin związanych z życiem żydowskim i badająca je w np. w kontekście socjologii, nauk politycznych, historii.
Studia na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączą w sobie elementy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i bibliologii. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach kulturalnych i społecznych.
Kierunek studiów Kultura Śródziemnomorska daje wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje aspekty historyczne, filologiczne, kulturowe, religijne, polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, kultura, judaizm, prawo, a także teologia. Przedmiotem studiów na tym kierunku jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji.
Studia w dziedzinie Kulturoznawstwa to bardzo ciekawa propozycja. Przedmiot studiów, sprawia jednak wrażenie rozmytego i niesprecyzowanego. Z tej pozornej wady można uczynić bardzo wielką zaletę. Student tego kierunku ma niezwykle szerokie możliwości specjalizacyjne. Na swojej uczelni znajdzie profesorów, którzy prowadzą prace dyplomowe w bardzo różnych zakresach, takich jak film, kultura popularna, moda, komunikacja, czy fotografia. Praktycznie wszystko, co wytwarza człowiek w formach materialnych i niematerialnych może stać się przedmiotem zainteresowania kulturoznawcy. Studia na tym kierunku to dość swoiste przedłużenie licealnej nauki przedmiotów humanistycznych. Jeżeli jesteś ciekawy, czy po takich studiach można znaleźć dobrą pracę przeczytaj koniecznie dalszą część tego artykułu!

Kierunek Media i komunikacja społeczna obejmuje najszybciej rozwijający się i wyjątkowo dochodowy rynek, który daje szansę zaspokajania zarówno aspiracji w zakresie organizowania i kierowania instytucjami medialnymi oraz tworzenia strategii komunikacyjnych. Pozwala na zrozumienie znaczenia nowych mediów (multimediów, internetu i animacji cyfrowej). Program studiów na tym kierunku dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu specyfiki nowych mediów, zarządzania i badań nad mediami oraz pracy dziennikarskiej w otoczeniu multimedialnym.
Mediteranistyka jest wiedzą o śródziemnomorskich kulturach, religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności oraz znaczeniu, osiągnięciach i problemach regionu.
MISH to studia przeznaczone dla wybitnych kandydatów, którzy ujawniają talenty humanistyczne, chęć poznawania świata, pracowitość oraz dociekliwość. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uczelnie nie miały żadnej propozycji dla osób, które w ramach studiów chciały wyjść poza ściśle określone podziały i ustalone przez tradycję odrębne bloki nauk humanistycznych. Dziś, gdy Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne stają się popularnym sposobem kształcenia, warto wziąć pod uwagę wybór takiej drogi, by zyskać niezwykle atrakcyjne wykształcenie, opiekę tutora, żywy kontakt ze światem akademickim i okazję do napisania interesującej pracy dyplomowej. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, dotyczące MISH!

Nowopowstały kierunek studiów militarystyka historyczna należy do szeroko rozumianej grupy kierunków humanistycznych i powstał z myślą o młodzieży zainteresowanej problematyką obronności i bezpieczeństwa, historią wojskowości, uzbrojenia i konfliktów zbrojnych.
Studia na kierunku Muzeologia należą do nowego typu studiów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Działalność Muzeologii zakłada szeroką współpracę z najważniejszymi ośrodkami muzealnymi i muzeologicznymi w Polsce i na świecie.
Kultura bywa określana jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów ludzkości. Mniej naukowa, ale zarazem o wiele więcej mówiąca definicja stanowi, że "kultura to przeszłość, żyjąca w teraźniejszości". Świadectwa dziejów wymagają ochrony. Kruche i nietrwałe zabytki kultury materialnej odżywają na nowo w rękach konserwatorów, muzealników i specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury. Jeśli zamierzasz studiować ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jeżeli jesteś humanistą z krwi i kości szukającym ciekawych studiów, to nie możesz przegapić okcydentalistyki. Nowy kierunek wyrósł tuż pod twoim nosem. Polska jest jedynym krajem w Europie (a może i na świecie), który oferuje tego typu studia.
Czym jest okcydentalistyka? Najprościej rzecz ujmując to wiedza na temat Cywilizacji Zachodu, jej historii, kultury, sztuki, wierzeń, obyczajów, osiągnięć, wpływów, wzlotów i upadków. Możesz się z nią zapoznać w formie przystępnej i atrakcyjnej zarazem.
Okcydentalistyka to studia nowatorskie pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że kształcą kompleksowo i wielowymiarowo, łącząc różne dziedziny humanistyki w jedną spójną całość. Po drugie dają możliwość rzetelnej i krytycznej analizy zjawisk zachodzących na przestrzeni wieków w zachodniej części świata. Po trzecie pozwalają poznawać mechanizmy będące wytworem zachodniej cywilizacji, a funkcjonujące do dziś w wielu dziedzinach życia. Po czwarte umożliwiają
przełożenie wiedzy na praktykę i zdobycie umiejętności, bardzo cenionych na rynku pracy. Wreszcie zachęcają do ciągłego rozwoju oraz kreatywności. Co zrobić, żeby dostać się na te studia? No, najpierw musisz jak najlepiej zdać maturę! Preferowane przedmioty to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz język nowożytny.
Dodatkowe "bonusy" zyskasz za historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną, język grecki i kulturę antyczną, drugi język obcy nowożytny. Jak widzisz studia otwierają swe podwoje nie tylko dla miłośników przedmiotów humanistycznych. Umysłom ścisłym także jest z okcydentalistyką po drodze.
Studia te są ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej - w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich).
Jeżeli interesują ci współczesne sposoby tworzenia, przetwarzania a także publikowania informacji zapoznaj się z możliwościami jakie daje kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe. Studia na Publikowaniu cyfrowym i sieciowym związane są z dziedziną bibliologii i informatologii. Na współczesnym rynku wydawniczym duże znaczenie mają publikacje elektroniczne, których naturalnym środowiskiem jest Internet. Dziś tekst trzeba umieć nie tylko przetwarzać ale również rozpowszechniać za pomocą najnowszych technologii. Studia Publikowanie cyfrowe i sieciowe kształcą kadrę dysponującą nowymi, interdyscyplinarnymi kompetencjami.
Studia na kierunku Regionalistyka europejska łączą w sobie podstawową wiedzę humanistyczną z profesjonalną wiedzą z zakresu stosunków politycznych, kulturowych i gospodarczych przygotowując późniejszych specjalistów do spraw międzynarodowych.
Retoryka uznawana jest za znaczący instrument życia politycznego i biznesu, instrument niezwykle przydatny w praktyce public relations. Zakres retoryki obejmuje retorykę jako sztukę pięknego wysłowienia, poprawnego myślenia oraz przekonywania.
Rosjoznawstwo zapewnia wykształcenie w zakresie historii, kultury i języka rosyjskiego. Zapoznaje z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji a także podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko?rosyjskie.
Studia Śródziemnomorskie pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.
Studia wschodnioeuropejskie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze.
Teksty kultury i animacja sieci to nowoczesny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie unikalnej wiedzy i cenionych umiejętności praktycznych. Szybki rozwój internetu sprawił, iż na rynku pracy znacząco wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących skutecznie wykorzystywać narzędzia cyfrowe do tworzenia i animacji kultury sieciowej oraz do podejmowania działań z obszaru humanistyki cyfrowej. Jeśli chcecie związać swoją karierę zawodową z nowoczesnymi technologiami, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem!
Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów teatru (dramatu) oraz często - alternatywny wybór dla osób które nie dostały się na wydział aktorski. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk - szczególnie teatru.
Wschodoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR. Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii.