Studia humanistyczne

humanistyczneW przeciwieństwie do matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi.  Grupa kierunków dotyczących człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa. Zamieściliśmy tu między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię, historię sztuki.

  

Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji.  Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów humanistycznych. Kształtują w studencie bardzo specyficzne podejście do siebie i otaczającego świata. Widać to mocno na rynku pracy. Wielu absolwentów - humanistów ma na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty, że bez problemu radzą sobie z przeciwnościami losu.
Studia na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych stanowią alternatywną propozycję wobec studiów historycznych, gdyż ukierunkowują na poznawanie dziejów wybranych regionów zamieszkałych przez wielonarodowościowe i wieloetniczne społeczności, a także na historię rozwoju ruchów polonijnych i polskich poza granicami Polski. Program tych studiów pozwala na zajmowanie się problemami funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych we współczesnym świecie. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do dalszej lektury!
Studia na kierunku archeologia mogą okazać się niesamowitą przygodą. Nadal stosunkowo niewiele wiemy o naszej przeszłości. Ziemia kryje mnóstwo śladów działalności człowieka, nagromadzonych przez kolejne epoki. Praktycznie każdy archeolog zostaje odkrywcą i ma szansę zetknąć się z nieznanym światem. Aby eksplorować przeszłość w sposób naukowy niezbędna jest głęboka wiedza historyczna oraz kulturowa. Całość programu studiów dopełnia metodologia badań archeologicznych. Jest to dziedzina wiedzy, która czerpie obficie z dorobku najnowocześniejszych technik.
Trening czyni mistrza - to powiedzenie nabiera dodatkowego znaczenia, gdy zestawimy je z ofertą studiów na kierunku Coaching. Chcąc pomagać innym, najpierw należy "wytrenować" samego siebie, zdobywając odpowiednią wiedzę i umiejętności. Coaching cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego wiele uczelni i szkół w Polsce ma w swej ofercie edukacyjnej studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe oraz rozmaite kursy, kształcące przyszłych trenerów. Pierwszy etap edukacji akademickiej trwa trzy lata. Absolwenci zdobywają tytuł licencjata.
Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na różnego typu doradców oraz coachów, którego wyrazem jest rozwijający się coaching biznesowy i life coaching. Kierunek nawiązuje do trendu obecnego już w krajach anglo- i niemieckojęzycznych, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako philosophical counseling.Doradztwo filozoficzne jest specjalistyczną usługą polegającą na zidentyfikowaniu problemów i wskazaniu możliwie wielu możliwych równorzędnych rozwiązań, przy wykorzystaniu szerokiej wiedzy filozoficznej.
Wybór kierunku studiów nigdy nie należy do prostych. Jeśli jednak chcecie studia traktujecie jako przepustkę do przyszłej kariery zawodowej i możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, to zapewne zainteresuje Was nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, czyli Doradztwo i coaching. Czy warto poświęcić swoje lata młodości, żeby zdobyć wykształcenie z tego zakresu? Analizy rynku wskazują jednoznacznie, że jest to dobry pomysł, którego na pewno nie będziecie żałować.
Dziennikarstwo bywa przedstawiane jako kierunek, dzięki któremu bezrobotni w Polsce mają najwyższe wykształcenie w Europie. Wszystko zależy od człowieka i od sposobu, w jaki rozpoczął on swoje studia. Jeżeli wybierasz Dziennikarstwo i komunikację społeczną, ponieważ nie masz szansy dostać się na inne studia i nie masz ochoty uczyć się w sposób zaangażowany i rzetelny, możesz być pewien, że na rynku pracy spotkają Cię problemy. Jeżeli jednak masz znakomite pióro i interesuje Cię problematyka radia, prasy, telewizji, czy Internetu - to kierunek dla Ciebie.
Szukasz studiów, na których zdobędziesz umiejętności, bardzo cenione na rynku pracy? Zacznij uczyć się na kierunku Edytorstwo. Studia dostępna na większości uczelni w Polsce i prowadzone w ramach specjalizacji na filologii polskiej lub, jako samodzielny kierunek. Co zrobić by zostać studentem Edytorstwa? Jeśli wybierasz się na uczelnie państwową musisz tylko dobrze zdać maturę (szczególnie z przedmiotów humanistycznych) oraz stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Edytorstwo dostępne jest również w formie studiów podyplomowych.
Trzeba dość otwarcie przyznać, że studia na kierunku Etnologia nie są przysłowiowym rozbiciem banku. Praca w tym zawodzie wiąże się z mozolnymi i szczegółowymi badaniami przekazów, śladów kulturowych, języka, pozostałości minionej i obecnej codzienności ludzi, którzy tworzyli lub tworzą daną grupę etniczną. Praca etnologa może mieć więc charakter badawczy lub dydaktyczny, a więc związany z przekazywaniem wiedzy. Dla kogo są to studia i kto sprawdzi się w czasie kolejnych semestrów? Czy absolwenci naprawdę narzekają na brak zatrudnienia w zawodzie?
Filozofia to najbardziej ogólna, a zarazem podstawowa znana ludzkości refleksja nad światem i człowiekiem. Na terenie tej dziedziny formułują się podstawowe interpretacje i koncepcje dotyczące miejsca człowieka w świecie, przyczynowości, bytu oraz takich zagadnień jak przeznaczenie, teorie społeczeństwa, natury związków człowieka i świata, teorii poznania, bytu absolutnego i wielu innych obszarów, których nie dotykają nauki przyrodnicze. Studia filozoficzne to studia o charakterze teoretycznym, dlatego podstawowymi formami dydaktycznymi są wykłady, seminaria i ćwiczenia.
Studia historyczne to czas poświęcony zdobywaniu wiedzy o dziejach świata i narodów. Ich rekonstrukcja odbywa się na podstawie źródeł pisanych, świadectw kultury materialnej i wytworów ludzkości, a także wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to bardzo bogata dziedzina wiedzy, jej przedmiotem w sensie ścisłym może być wiele różnych aspektów rzeczywistości, dlatego w ramach szczegółowych studiów historycznych można zajmować się historią społeczną, kościoła, wojskowości, idei, prawa lub np. archiwistyką. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!
Historia sztuki, to nauka o przeszłości, zajmuje się badaniem sztuki, studiami nad różnymi epokami i stylami oraz analizą porównawczą różnych okresów w sztuce. Wiedza zgromadzona w tej dziedzinie jest niezwykle obszerna i pewnie nie starczyłoby życia człowieka, na poznanie wszystkich zagadnień, które rozpatrywane były na terenie tej dziedziny. Mimo tego, studia w zakresie historii sztuki mają swoją wartość. Ich absolwent jest kompetentnym ekspertem i znawcą materialnych wytworów kultury minionego czasu. Zna nie tylko najwybitniejsze dzieła sztuki, z różnych okresów i epok historycznych.
Humanistyka drugiej generacji (Humanistyka 2.0) to kierunek studiów, który do obrazowania i wyrażania twórczej działalności człowieka używa nowych mediów, a do ich tworzenia nowych narzędzie i technologii. Dzięki takim rozwiązaniom zmienia się postać wielu tradycyjnych wytworów o charakterze humanistycznym i społecznym. Temu procesowi towarzyszy sieciowa filozofia pod nazwą Web 2.0 wg tej filozofii użytkownik z jednej strony może czerpać wiedzę z funkcjonujących już zasobów, ale z drugiej strony może je tworzyć. Rozumiana w ten sposób humanistyka tworzy możliwości dla nauki.
Studia w tym zakresie mogą być świetną inwestycją. Dlaczego? Żyjemy świecie informacyjnym, a informacja stała się wartością samą w sobie. Z pewnością wzrastać będzie zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów, umiejących sobie radzić z poszukiwaniem, gromadzeniem i prezentowaniem znacznych ilości danych. Kto powinien wybrać takie studia? Przede wszystkim osoby skrupulatne, które z natury są niezwykle ułożone i dokładne. Osoby o takich cechach odnajdą się najlepiej najpierw na studiach, a później w pracy. Kim jest absolwent Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? 
Judaistyka obejmująca swym zasięgiem wiele różnych dziedzin związanych z życiem żydowskim i badająca je w na przykład w kontekście socjologii, nauk politycznych, historii. Judaistyka to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą zagadnienia związane z naukami społecznymi, humanistyką, a także tematyką lingwistyczna. Kandydaci powinni wiedzieć, że są to studia, na których można się nauczyć języka obcego, dowiedzieć się czegoś o kulturze tego regionu, a także dowiedzieć się czegoś z zakresu historii czy religii. Zapraszamy do lektury!
Kierunek studiów Kultura Śródziemnomorska daje wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje aspekty historyczne, filologiczne, kulturowe, religijne, polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, kultura, judaizm, prawo, a także teologia. Przedmiotem studiów na tym kierunku jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji. Dlaczego warto wybrać ten kierunek i jakie przedmioty odbywają się na zajęciach?
Przedmiot studiów, sprawia wrażenie rozmytego i niesprecyzowanego. Z tej pozornej wady można uczynić bardzo wielką zaletę. Student tego kierunku ma niezwykle szerokie możliwości specjalizacyjne. Na swojej uczelni znajdzie profesorów, którzy prowadzą prace dyplomowe w bardzo różnych zakresach, takich jak film, kultura popularna, komunikacja, czy fotografia. Praktycznie wszystko, co wytwarza człowiek w formach materialnych i niematerialnych może stać się przedmiotem zainteresowania kulturoznawcy. Studia na tym kierunku to przedłużenie licealnej nauki przedmiotów humanistycznych.
Kierunek Media i komunikacja społeczna obejmuje najszybciej rozwijający się i wyjątkowo dochodowy rynek, który daje szansę zaspokajania zarówno aspiracji w zakresie organizowania i kierowania instytucjami medialnymi oraz tworzenia strategii komunikacyjnych. Pozwala na zrozumienie znaczenia nowych mediów (multimediów, internetu i animacji cyfrowej). Program studiów na tym kierunku dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu specyfiki nowych mediów, zarządzania i badań nad mediami oraz pracy dziennikarskiej w otoczeniu multimedialnym. Zapraszamy do dalszej lektury!
Mediteranistyka jest wiedzą o śródziemnomorskich kulturach, religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności oraz znaczeniu, osiągnięciach i problemach regionu. Dlaczego warto wybrać te studia? Przede wszystkim dlatego, że jest to najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy z zakresu: historii, polityki, gospodarki, a także innych zagadnień, które miały bądź mają wpływ na funkcjonowanie krajów śródziemnomorskich. To także okazja do nauki kilku języków obcych. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach z zakresu mediteranistyki, zapraszamy do dalszej lektury!
MISH to studia przeznaczone dla wybitnych kandydatów, którzy ujawniają talenty humanistyczne i chęć poznawania świata. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uczelnie nie miały żadnej propozycji dla osób, które w ramach studiów chciały wyjść poza ściśle określone podziały i ustalone przez tradycję odrębne bloki nauk humanistycznych. Dziś, gdy Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne stają się popularnym sposobem kształcenia, warto wziąć pod uwagę wybór takiej drogi, by zyskać niezwykle atrakcyjne wykształcenie, opiekę tutora i żywy kontakt ze światem akademickim.
Studia na kierunku Muzeologia należą do nowego typu studiów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest kształcenie ludzi otwartych na dialog różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Działalność Muzeologii zakłada szeroką współpracę z najważniejszymi ośrodkami muzealnymi i muzeologicznymi w Polsce i na świecie. Kandydaci na te studia powinni na maturze wybrać przedmioty humanistyczne. Dlaczego warto i czy absolwenci nie narzekają na brak pracy zawodzie? Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do dalszej lektury!
Kultura bywa określana jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów ludzkości. Mniej naukowa, ale zarazem o wiele więcej mówiąca definicja stanowi, że "kultura to przeszłość, żyjąca w teraźniejszości". Świadectwa dziejów wymagają ochrony. Kruche i nietrwałe zabytki kultury materialnej odżywają na nowo w rękach konserwatorów, muzealników i specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury. Ktoś w końcu musi zadbać o to, aby przeszłość była znana jak najdłużej. Jeśli zamierzasz studiować ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. 
Jeżeli jesteś humanistą z krwi i kości szukającym ciekawych studiów, to nie możesz przegapić okcydentalistyki. Nowy kierunek wyrósł tuż pod twoim nosem. Polska jest jedynym krajem w Europie (a może i na świecie), który oferuje tego typu studia. Czym jest okcydentalistyka? Najprościej rzecz ujmując to wiedza na temat Cywilizacji Zachodu, jej historii, kultury, sztuki, wierzeń, obyczajów, osiągnięć, wpływów, wzlotów i upadków. Możesz się z nią zapoznać w formie przystępnej i atrakcyjnej zarazem. Okcydentalistyka to studia nowatorskie pod wieloma względami. Dlaczego?
Studia Śródziemnomorskie pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.
Studia wschodnioeuropejskie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Studia na tym kierunku to także szansa na poznanie nawet kilku języków wschodnioeuropejskich. Otwarty umysł, talent do nauki języków, a także ugruntowana wiedza z zakresu historii i kultury – to profil idealnego kandydata. Jeśli chcesz wiedzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do dalszej lektury!
Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów teatru (dramatu) oraz często - alternatywny wybór dla osób które nie dostały się na wydział aktorski. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk - szczególnie teatru. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Chcesz wiedzieć więcej?
Wschodoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR. Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi analizę problemów społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych, etnicznych i religijnych obszarów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku wschodoznawstwo, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!