Studia ekonomiczne

ekonomiczneGrupa mocno związana z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr.
Kierunki te cieszą się ogromną popularnością. Wszystkie oparte są na wiedzy o tym jak jednostka i społeczeństwo wykorzystują zasoby w celu wytworzenia różnych dóbr i ich konsumpcji. Dwa z nich, finanse i rachunkowość oraz ekonomia są w dzwudziestce najliczniej wybieranych kierunków studiów podczas ubiegłorocznej rektrutacji.
Gospodarka jest stosunkowo słabo przewidywalna, a jej opisywanie, identyfikowanie zmiennych i stałych jest rzeczą niezwykle trudną. Dlaczego wiedza o procesach gospodarczych jest tak istotna? Różnego rodzaju podmioty starają się przewidzieć trendy gospodarcze, by przygotowywać się na zmiany. Bycie o krok przed konkurencją jest niesłychanie ważne dla tysięcy polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Czynniki takie jak prognozy wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, zawirowania na rynkach walutowych mogą decydować o sukcesie lub porażce projektów biznesowych. Czy warto studiować na kierunku Analityka gospodarcza? Chyba sami już wiecie… zapraszamy do zapoznania się podstawowymi informacjami o tych studiach.
Studia na kierunku ekonometria należą do grupy kierunków ekonomicznych, które kształcą przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych.

Ekonomia bywa rozmaicie definiowana i określana. Punktem wyjścia do wyjaśnienia istoty tej nauki może być przyjrzenie się jej nazwie. Myślenie ekonomiczne popularne było już w starożytnej Helladzie. Samo słowo "ekonomia" było rozumiane, jako troska o zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego. Dziś ekonomia to coś znacznie większego. Dotyczy ona bowiem zasad, które rządzą wytwarzaniem i dystrybucją dóbr, w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że ekonomia może znajdować swoje zastosowania niemal w każdej dziedzinie życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Chodzi bowiem o oszczędne wykorzystanie zasobów, ich przetwarzanie, które pozwoli osiągnąć najwyższą jakość oraz efektywną dystrybucję. Nie bez przyczyny kierunek ten jest uniwersalną kuźnią talentów gospodarczych, a jego absolwenci świetnie radzą sobie na wolnym rynku.

Praca w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych byłaby dla Ciebie interesującym wyzwaniem? Chciałbyś zdobyć rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy globalnej oraz przedsiębiorczości międzynarodowej? W swojej, przyszłej pracy chciałbyś wykorzystywać nowoczesne instrumenty i techniki analizy? Jeśli tak, to studia na kierunku Ekonomia - Rynki zagraniczne są dla Ciebie najlepszym wyborem.
Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich.
Kierunek Finanse i inwestycje jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość zawodową pragną związać z problematyką potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Studia na Finansach i inwestycjach mają profil praktyczny: po pierwsze program jest realizowany przy udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego, po drugie studenci będą realizować praktyki zawodowe, po trzecie studenci będą mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II, która umożliwia zarządzania przedsiębiorstwem w grze komputerowej odzwierciedlającej rzeczywistość gospodarczą.
Zarówno finanse, jak i rachunkowość to terminy powszechnie znane i nawet bez szczegółowej wiedzy dziedzinowej można domyślić się, jakie treści będzie zawierał program tych studiów. Podejmując decyzję nie warto jednak kierować się wiedzą potoczną i opiniami - o wiele lepiej zasięgnąć konkretnej wiedzy, dlatego zapraszamy do lektury tego tekstu. Znajdziecie w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów w zakresie finansów i rachunkowości.
Polskie przedsiębiorstwa szukają menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia na tym kierunku, który obejmuje problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych, daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej. Kierunek Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia jest zgodny ze wszelkimi standardami kształcenia przyjętymi w Polsce, jak i w najlepszych szkołach zachodnich na świecie.
Kierunek Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje w wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.
Celem studiów jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz badań operacyjnych w ekonomii biznesu. Studenci zapoznają się z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta, poznają zadania systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce.
Kierunek studiów Podatki i doradztwo podatkowe ma na celu nadanie studentom kompetencji o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, do których należą m.in.: znajomość zasad kontroli podatkowej i skarbowej, swobodne poruszanie się w prawie podatkowym, samodzielne rozliczanie zobowiązań podatkowych, interpretacja przepisów prawa.
Prawo podatkowe i rachunkowość jest nowoczesnym kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. W trakcie studiów studenci zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu: prawa gospodarczego i handlowego oraz finansów, rachunkowości i zarządzania. Wiedza ta pozwoli im na łatwe odnalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Jeśli swoją przyszłość wiążecie z szeroko pojętym doradztwem biznesowo-podatkowym, to kierunek ten będzie dla Was doskonałym wyborem.
Rachunkowość od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Nie można się jednak dziwić temu zjawisku - kierunek ten nadal jest perspektywiczny i zapewnia swoim absolwentom kluczowe kompetencje i umiejętności w kontekście wymagań rynku pracy. Jeśli chcecie zdobyć kwalifikacje, które docenią pracodawcy, to rachunkowość będzie dla Was doskonałym wyborem.
Kierunek Rachunkowość i controlling uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej.
Istnieje wiele różnych dziedzin wiedzy, które stanowią podstawy przemysłu i racjonalnej gospodarki. Jedną z nich jest towaroznawstwo. Przedmiotem tej nauki jest jakość i ocena właściwości różnego rodzaju towarów. Wiedza doświadczonego specjalisty ds. jakości jest tutaj bardzo potrzebna, niemal na każdym etapie: od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i właściwego nadzoru w procesie wytwarzania towarów, aż po ostateczną ocenę ich jakości i zgodności z normami. Jak się z pewnością domyślacie, wiedza towaroznawcy może być bardzo szeroko wykorzystywana, dlatego absolwenci tej specjalności raczej nie narzekają na brak pracy.