A kto to był MacGyver!? Dla osób, które w latach 90-tych były nastolatkami, ten gość był idolem. Krążyła plotka, że z zapałki i sznurówki potrafi zrobić helikopter, a oto właśnie chodzi w mechatronice: silniczek, przeniesienie napędu, elektroniczny układ sterujący z komunikacja bezprzewodową ze SmartPhonem i właśnie powstał samochodzik sterowany z aplikacji na telefonie komórkowym. Jakby MacGyver miał do dyspozycji technologie dostępne dzisiaj! Nie wiem co by wymyślił, ale byłoby to odjazdowe!


Chcesz rozpocząć studia techniczne, które zapewnią Ci najlepszy start? Zastanawiasz się nad wyborem informatyki, ale zagadnienia związane z automatyką również Cię interesują? Do tego chcesz aby można było to zastosować w przemyśle? Na Politechnice Śląskiej możesz rozpocząć studia, które łączą te obszary wiedzy. Wydział Górnictwa i Geologii otwiera studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.


Z reguły kandydaci na studia na kierunku Automatyka i robotyka bardzo niewiele wiedzą na temat nauki, której zamierzają się podjąć. Postaramy się wyjaśnić kilka najistotniejszych spraw, dotyczących studiów w dziedzinie AiR. Z pewnością nie można myśleć, że są to studia przeznaczone dla przyszłych noblistów i ludzi pochłoniętych jedynie nauką. Praca specjalisty w zakresie automatyki i robotyki polega na bardzo praktycznym i logicznym myśleniu, które pomaga rozwiązywać problemy napotykane na liniach produkcyjnych, w systemach sterowania, czy w różnych gałęziach przemysłu. 


Nierozłączna para - wiedza i umiejętności

Aby posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności studenci przechodzą przez istne piekło wykładów, laboratoriów, projektów, ćwiczeń i seminariów. Nauczyciele koncentrują się nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na badaniu studenckich postępów w nauce. Niestety elementy wiedzy z tego zakresu są bardzo gęsto ze sobą połączone, każde rozwiązanie ma swoją podstawę w jednej z fundamentalnych dziedzin wiedzy, a reguły i prawidła są wyprowadzane z bardzo wielu różnych obszarów, które razem tworzą interdyscyplinarną siatkę, po której studenci muszą się poruszać w sposób biegły. Absolwent AiR to człowiek pragmatyczny, świetnie zorganizowany, znający najnowsze rozwiązania techniczne i potrafiący je wdrażać do prostych i zaawansowanych systemów.

Garść porad dla kandydatów na Automatykę i robotykę

Trzeba także dodać, że nie łatwo dostać się na AiR, w dobrej uczelni. Prawie zawsze liczba kandydatów przekracza limit miejsc, dlatego warto, na długo przed egzaminami maturalnymi, rozpocząć przygotowania, by uzyskać jak najlepsze wyniki. Oczywiście trzeba wyspecjalizować się w przedmiotach ścisłych, takich jak matematyka, informatyka, czy fizyka. Z reguły nie starcza wtedy czasu na zdobywanie najwyższych ocen z języka polskiego czy historii.

Ogłoszenia korepetycje i kursów maturalnych z fizyki